Nadja Akbar

Återskapa saker som redan finns, med eller utan exakthet. Utforskar det sterila och overklighetskänslan som uppstår med skeva kopior.

 

 

Att ha en idé för mig kan liknas vid en besatthet.

Jag har eftersträvat att gå efter mina konceptuella idéer men har kommit i underfund med att jag vill bara göra det jag tycker är kul.

Nadja Akbar

akbarnadja@gmail.com

Instagram: @klotterfabriken