Younès Othman och Matilda Sandström

”Som hantverkslärlingar i klassiskt skomakeri med förankring i folkdräkternas skoskick har Matilda Sandström och Younès Othman tagit sitt arbete från historien och vidare in i samtiden. Det är ett intressant statement när de båda formgivarna genom hängiven research söker sig tillbaka till formspråk, material och kunskap om teknik via Sandströms nästan 400-åriga släktgård i Siljansnäs och kopplar samman detta med Younès Othmans tunisiska berberrötter i syfte att belysa kulturella särarter och likheter.”
– Mats Widbom, Svensk Form

حوُ ل – HANDTILLVERKADE SKOR, MILJÖETIK OCH SAMMANFLÄTADE FOLKSAGOR är titeln på Matilda Sandström och Younès Othmans båda examensarbeten liksom separatutställningen av processer på Hemslöjden i Östergötlands galleri under april månad, tillika KreaTALKS-presentationen som summerar studierna vid Hantverkslärling parallellt Kreativt Entreprenörskap och ett gästspel i utbytesprogrammet med metallverkstaden på Leksands Folkhögskola. Foto: Helena Påls.

www.holstudio.se
facebook.com/holsweden
@hol_sweden

stampel_black
Garvning
Lastmakeri
Mönsterkonstruktion
Natling
Paketering
Silversmide