Mathias Amrén

"Resekit för SJ". Koncept.
"Skrivbordslampa". Koncept.
"Däckstol för spa". Koncept.
"Paket hantering". Koncept.
"Karl". Koncept.
"Sittredskap, digitalklocka". Koncept.
"Stileben". Valörteckning.
Handkroki.
Modellkroki.

Under mitt år på leksands folkhögskola har jag fördjupat mina kunskaper inom industridesign, det har varit mycket lärorikt och nu har jag en bra grund att stå på nu när jag blickar framåt till högskolestudier.

Industridesign är formgivning av industriellt massproducerade föremål. Som Industridesigner tar man hänsyn till flera aspekter i designprocessen den ska inte bara vara estetiskt tilltalande utan också vara kostnadseffektiv att tillverka, ha god ergonomi samt låg miljöpåverkan.

I denna digitala utställning visar jag upp de arbetsprover jag gjort för att söka in till högskolor inom industridesign.

 

Mathias Amrén

mathias.amren.97@gmail.com

Instagram: @mathias.design