Linn Guldåker

"Leptocephalusstim". Silver, alträ, strandglas, silkestråd.
"Leptocephalusstim". Silver, alträ, strandglas, silkestråd.
"Juvenila". Bokblad, silver, strandglas.
"Den dansande tallen". Silver.
"Den dansande tallen". Silver.
"Tulpanträdslöv". Silver.
"Balsampoppel". Silver.
"Balsampopellöv" Silver.
"Pyramidpoppel". Silver.
"Ginko". Silver.

Snart börjar jag nog att fotosyntetisera.

Mitt rotsystem är redan välutvecklat och sträcker sig överallt och ingenstans. I de skånska lövskogarna där jag växte upp har vårens skogspromenader alltid omfamnats av skir grönska. Jättelika, magnifika och mycket gamla bokar, ekar och popplar är bara ett litet urval av alla de stolta, bladförsedda växter som jag kommit att känna så stor respekt och fascination för.

Hemma på familjegårdens gårdsplan står en Ginkgo, som varje höst strör sina brandgula blad omkring sig. På Gotland, mitt andra hem har jag alltid gått promenader längs med havet och studerat alla de förvridna och krumbuktiga tallar som växer i den sandiga jorden.

Den här typen av vindpinade träd kan nog väcka fantasin hos vem som helst. Därför kan man mången solnedgång vid havet se siluetten av dansande tallar, med sina grenar i avancerade positioner.

Innanför Visbys ringmur finns en Botanisk trädgård som har allt från rosor till snurrpilar. I mitten av trädgården finns ett stort Tulpanträd som varje år runt midsommar pryds av stora vita blommor. Dess löv är också stora och av mycket speciell karaktär. De ser nästan ut som små kroppar, var löv en egen liten individ.

Linn Guldåker

linn.guldaker@telia.com
Instagram: @guldakers_smyckeri och @dry.dehiscent.fruits