Frida Karlsson

"Sit on the tit". Stengods, bladguld. Vedbränd.

Jag har under min tid i Leksand jobbat mycket utifrån begreppet kropp.

Min ambition är att mina verk ska förmedla någonting allmängiltigt och intuitivt, något som kan tolkas utan att betraktaren behöver besitta någon särskild konstnärlig eller akademisk kunskap.
   Jag hoppas att du som betraktare ska kunna känna känslan av tyngd och kropp och jag hoppas kunna göra lättillgängliga verk som talar till kroppsliga erfarenheter som vi alla har.
Kanske ser eller känner du något helt annat? Eller ingenting särskilt? Vad spännande i så fall!

"Massa" Stengods.
"Vessel 1". Stengods.
"Vessel 1". Stengods.
"Vessel 2". Stengods.
"Girlanger". Stengods.
"Girlang". Stengods.
Vedbränd vas
"Tuttkoppar". Stengods.
Frida Karlsson

fridasfabrik@gmail.com
076-5858361
Instagram & Facebook: @fridasfabrik
www.fridasfabrik.se